Anh rể đốn mạt chịch cô em vợ đít bự khi vợ vắng nhà, trên trời rơi xuống. Tôi mỗi ngày chạy tới chạy lui, hôm nay em vợ không có ca trực, nên tới sớm, như thế nào . Không muốn cho em vợ tới à. em vợ
gái điếm nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, ngồi xuống bên phải anh rể. anh rể . Lệ Hồng không tệ, sex học sinh học dược rất có thiên phú, so với anh rể thì mạnh
hơn nhiều, lòng của anh rể thì không tập trung về y thuật, còn Lệ Hồng thì khác, nó tựa như là dựa vào cái này để ăn cơm vậy. anh rể hiền hòa
nhìn em vợ điếm nói ra. Vậy thì tốt rồi, chỉ cần những món gia truyền của anh rể…