Đũy vợ ngứa bím vụng trộm với tay hàng xóm, khai thác đều là do anh hàng xóm quăng ra thông qua em nó, beeg cho nên làm như thế nào thì chính các người trong lòng nắm chắc là được rồi. anh hàng xóm
anh hàng xóm ngồi đối cùng anh hàng xóm và Thời Thụ Kim nói ra. Đúng ra là tài nguyên khoáng sản tất cả đều là thuộc về quốc gia, không có tồn tại cá
nhân nào sở hữu tất cả, cho nên những cái mỏ than này, thì chúng ta có thể cưỡng chế thu hồi, ai nếu không phục..anh hàng xóm à.. em nó thấy nếu cần
thì bắt vài người để làm gương, số đông còn lại sẽ đàng hoàng lại ngay mà thôi. Thời Thụ…