Hai tên thợ làm vườn may mắn được chị chủ nhà cho chịch, nhưng hai anh căn bản không để ở trong mắt, hai anh muốn tự dùng bản lãnh của mình để tiến thân, con đã từng nói qua muốn đem hai anh điều đến tỉnh hai anh
rể tác, hai anh chẳng quan tâm chú ý đến, còn nói một câu, thiếu chút nữa làm con tức chết. Ồ hai anh nói cái gì mà làm con tức đến như vậy. Chu Hổ
Khanh bây giờ lại là hiếu kỳ, tính tình con gái của mình hai anh biết rõ, từ nhỏ đến lớn nói một thì không có hai, mà có người có thể làm cho con
gái của mình đầu hàng như vậy, sex trung quốc nhất định là người không có tầm thường đấy. …