Nhân viên giao hàng số hưởng được hai bé ngọt nước mời chịch, trời. Đi ra ngoài anh gọi anh thèm lồn đến dặn dò chiêu đãi tốt ba vị khách quý này, sex trung quốc còn chính anh thì lái xe thẳng đến KỸ viện lầu
xanh, anh biết rõ, lúc này anh đang đứng ở một nơi nào đó hít thở không khí tự do mới mẻ. Vốn là anh cũng không muốn gọi anh
đến, nhưng không gọi cho anh thì chẳng biết nhờ ai, hai em tạm thời là anh không dám liên lạc vội, tuy lần này mình bị ban kỷ luật
thanh tra mời đi, nhưng đưa cho anh cái chận giấy Kỳ Lân bằng ngọc là chủ ý…