Phịch gái tuổi teen hàng họ ngọt nước, trong có một nữ luật sư đang ghi chép tài liệu trên mạng. Vâng, xin mời ngồi, chờ gái teen vài phút, sẽ ra ngay. Người phụ nữ này là luật sư Chu,
nhìn về phía trên tuổi cũng không lớn lắm, tầm 27, 28 tuổi, anh gật đầu chào xong cũng không nói chuyện, anh đứng dậy đi ra ngoài
muốn đi phòng vệ sinh, chỉ còn tay anh một mình trong phòng chờ. Đến dọc hành lang, tại đó có đăng tiểu sử từng luật sư công khai, sex hiếp dâm trên
bảng tin tức đã tìm được ảnh chụp vị luật sư Chu này cùng lời giới thiệu vắn tắt. gái teen, nữ năm…