Sung sướng với bé bồ nhí dễ thương lồn đẹp khít, thì tốt hơn, vạn nhất rò rỉ ra, đối với việc xây xựng con đường rất bất lợi, với lại công ty của chúng em bồ nhí đang gánh chịu hai đoạn đường rất
trọng yếu, nếu bị truyền đi ra ngoài, đối với công ty của chúng em bồ nhí cũng là rất thiệt hại.. Tôi biết ý lão, vậy thì tự mình đến hiện trường
xử lý giải quyết tốt hậu quả đi, sex nhật bản chuyện này phải xử lý sạch sẽ, tuyệt đối không tiếc rẻ tiền bồi thường, đối với người chết nhất định phải
dựa theo tiêu chuẩn cao nhất mà bồi thường, quyết không thể để cho người ta đem chuyện chết người này lan truyền ra…